BLOG SÚNION

dilluns, 10 d’octubre de 2016

Es convoca la primera reunió del consell escolar del curs 2016-2017

El Consell Escolar de Súnion es reunirà el proper dilluns, 17 d’octubre amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta de la darrera reunió dels proppassat 6 de juny.
2. Anàlisi dels resultats de les enquestes de valoració del curs 2015-2016 per part dels alumnes, per part dels pares i mares, de l’enquesta d’avaluació del professorat per part de l’alumnat, i de l’enquesta triennal sobre hàbits i costums dels alumnes.
3. Informació sobre els resultats de les PAU per part dels alumnes de Súnion i de l’obtenció del premi extraordinari del Batxillerat.
4. Presentació per a la seva aprovació, si s’escau, dels comptes econòmics del curs 2015-2016.
5. Presentació de la memòria anual del curs 2015-2016.
6. Pla d’emergència i evacuació de l’Escola.
7. Presentació dels principals objectius de la programació general de Súnion per al curs 2016-2017.
8. Preparació de les eleccions per a la renovació del Consell Escolar.
9. Calaix de sastre: xerrades d’orientació professional, xerrades per als pares i mares, conveni amb Decroly, nous càrrecs directius, nous professors i Open House 2016.Qualsevol aportació que vulgueu fer sobre l’Escola i el seu funcionament per tal que sigui tractada en la reunió del Consell, l’heu de fer arribar als vostres representants.

1 comentari: